Teklif Çağrısı #ITB20008 / Görünürlük Ürünleri Kapalı Teklif Usulü Satın Alımı

Teklif Çağrısı #ITB20008 / Görünürlük Ürünleri Kapalı Teklif  Usulü Satın Alımı

İhale Numarası:  #ITB20008

Türk Kızılay Ankara Şubesi hizmetlerinde kullanılmak üzere, 80.000 adet sticker, 500 kg renkli baskılı poşet, 200 kg baskısız poşet teknik şartname kapsamında satın alınacaktır. Teklifler, ekte sunulan dokümanlarla birlikte, teknik şartnamede ve ihale metninde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

TÜRK KIZILAY ANKARA ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • İdarenin Adı; Türk Kızılay Ankara Şubesi
  • İdarenin Adresi; Karargahtepe Mahallesi Şehit Savaş Bıyıklı Sokak No:2 Keçiören/Ankara (Lojistik ve Satın Alma Birimi)
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi; https://kizilayankara.org.tr
  • İlgili Telefon; 0 312 359 77 64
  • İlgili Telefon; 
  • İlgili e- posta; lojistik@kizilayankara.org.tr
  • İhale Açılış Tarihi: 15.01.2021
  • İhale başvurusunun yapılabileceği son tarih ve saat: 22.01.2021 – 17:00

İhaleye ilişkin başvurular https://kizilayankara.org.tr adresinden edinilen dokümanlarla Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne yapılacak olup diğer iletişim yöntemleri ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Teklifler elle teslim yada kargo yoluyla Türk Kızılay Ankara Şubesine bağlı Keçiören Çocuk Koruma Merkezi Lojistik ve Satın Alma Birimi ofisindeki ihale sandığına, ekli tüm dokümanların ıslak imza ve firma kaşesi yapılarak, kapalı zarf içerisinde göndermeleri gerekmektedir. İmzasız ve zarfsız, son tarihe kadar gönderilmeyen teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Kapalı zarfta ihale numarası (ITB20008) yazılmış mühürlü (kaşeli, ıslak imzalı) olması gerekmektedir.

Dokümanlar:

akun pro jepang