KVKK Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KOŞULLARI

A.GENEL KOŞULLAR
Bu Siteyi kullanıyor olmanız, Gizlilik Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Siteye girmeyeniz veya kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

B.GİZLİLİK VE GÜVENLİK KOŞULLARININ TAKİBİ / DEĞİŞİKLİK
Site sahibi (……..), herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkı her zaman saklıdır. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler internet sitesi sayfasında sunulacaktır. Değişiklik söz konusu olabileceğinden burada yazılı koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu Site ve servislerinin, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanımı halinde, gizlilik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşıyacaktır.

C.KULLANICI BİLGİLERİ
Kullanıcı olarak girilen, Site veya gönüllülük veya bağış gibi servislere yerleştirilen, iletilen veya bulunması halinde bu Site aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden / bilgiden (her türlü yazı, makale, doküman, iletilen görüş ve düşünceler dâhil) kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Siteye iletilen / gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmiş sayılır. ……….’in, gerekmesi halinde Siteye konulan ve kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. ……., herhangi kullanıcı ya da Site içeriğinde yer alan içeriği / bilgiyi ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme veya Site kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır.

D. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI, SAKLANMASI VE KULLANILMASI
Sitenin ziyaret edilmesi, bağış ya da gönüllülük gibi herhangi bir servisten yararlanılması sırasında; ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, çalışma ve eğitim durum bilgileri, yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap bilgileri, log kayıtları v.b. kişisel bilgiler siteye verilmiş, kaydedilmiş olur / olabilir. Bu bilgiler ……..dışında başka kimseye açık değildir.
Site sahibi, kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına (örneğin bağışçı isimlerinin duyurulması vs.) veya belirli hizmetlere ilişkin kullanıcı güvenliği ve bazı istatistiki değerlendirmeler için ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir. Kullanıcı, vermiş /
açıklamış / kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Site ve servis amaçlarıyla uyumlu olarak kısmen ya da tamamen kullanılabileceğini dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu kabul etmiş sayılır. Kişisel bilgiler rızanız dışında hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve ticarete konu edilemez. Yasal gereklilik durumlarındakişisel bilgilerinizin yargı mercileri ile paylaşılması durumu saklıdır.

E.AÇIK SİSTEM VE RİSKLER
Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. her türlü bilginin, 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bu sebeple dernek, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

F.GİZLİLİK VE GÜVENLİK KOŞULLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI
……, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu içinde geçerlidir.

akun pro jepang