Zekat Bağışı

oluşturan TÜRK KIZILAY ANKARA

 • Not Set

  Funding Goal
 • 42.686,00

  Funds Raised
 • 302

  Days to go
 • Target Date

  Campaign End Method
Tamamlanan Oran :
0%
Minimum amount is ₺ Maximum amount is ₺ Put a valid number

TÜRK KIZILAY ANKARA

25 Kampanyalar | 0 Loved campaigns

Tam Biyografi Görüntüle

Kampanya Hakkında

İyilik Gönülden Olunca Kırkta Biri Zekât Olur!

Sizlerin destekleri ile insan ıstırabını dindirmek,  insan onurunu korumak için çalışan Türk Kızılay,   zekât bağışlarınızın ülkemizdeki ve dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına vesile olmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 27.06.2014 tarih ve 510 sayılı fetvasında; “Türk Kızılay’ın zekât hesabına yatırılan paraların; Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde meydana gelen tabii afet, savaş ve iç karışıklıklar yüzünden mağdur olan kimselere, temizlik, barınma, giyim ve benzeri ihtiyaçların karşılanması amacı ile ayni olarak verilmesinde dinen bir sakınca olmadığı” belirtilmiştir.

Zekâtlarınız Nerelerde Kullanılıyor?
Yapılan sosyal incelemeler neticesinde geliri asgari ücretin altında kalan, temel ihtiyaçlarını karşılamadığı resmi olarak belirlenen dezavantajlı bireylere (yaşlılar, kadınlar, engelliler, kronik hastalar, mülteciler, afetzedeler, evsizler, yetim ve öksüzler, öğrenciler, sokakta yaşayanlar, sosyal dışlanmaya maruz kalan bireyler) zekât yardımları yapılmaktadır.
Zekât yardımları ayni ve nakdi şeklinde tek seferlik ya da düzenli olarak; asgari geçim desteği, gıda yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, acil afet yardımı, barınma yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı şeklinde yapılmaktadır.

Zekat’ınızı Vergi Matrahından Düşebilirsiniz

Nakdi Zekât
Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların “tamamı” beyan edilen kazançtan (matrahtan) indirilebilmektedir. Şahsen beyanname veren kişiler de, şirket olarak beyanname veren kurumlar da, vergiye tabi kazançlarından Kızılay’a yaptıkları bağışların tamamını herhangi bir yüzde veya tutar sınırı olmaksızın indirebilmektedirler. (Gelir Vergisi Kanunu Md. 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Md.10)
Ayni Zekât
Firmalar, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk Kızılay’a yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak, bağışlarını gider kaydedip yine vergi muafiyetinden yararlanabilir.