İlk Yardım ve Afet Eğitimi Bağışı

oluşturan TÜRK KIZILAY ANKARA

 • 100.000,00

  Funding Goal
 • 0,00

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Campaign End Method
Tamamlanan Oran :
0%
Minimum amount is ₺ Maximum amount is ₺ Put a valid number

TÜRK KIZILAY ANKARA

25 Kampanyalar | 0 Loved campaigns

Tam Biyografi Görüntüle

Kampanya Hakkında

Ne zaman, nerede gerçekleşeceğini ön göremediğimiz afet, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarla her an hepimiz karşı karşıya kalabiliriz. İşte bunun gibi tehlike durumlarında sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar yapılan acil müdahaleler, bir hayatı kurtarılabiliyor ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebiliyor.

Türk Kızılay olarak, ilk yardım ve afet eğitimleri ile olumsuz durumlara karşı etkin & hızlı şekilde hazırlanabilmeye ve müdahale edebilmeye yönelik eğitimler vermeyi sürdürüyoruz. Son yıllarda bu tarz eğitimlere duyulan ihtiyaç artarak devam etmekte olup, kurulan Kızılay İlk Yardım Merkezleri ve verilen eğitimler ile var olan ihtiyacın giderilmesi hedeflemektedir.   İlk Yardım Eğitimleri

Türk Kızılay, 25 ilde bulunan ilk yardım eğitim merkezleri ile Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi, İlk Yardım Eğitici Eğitimi ve OED Eğitimleri ile toplumda ilk yardımın önemi ve gerekliliği ile ilgili olarak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

İlk yardım eğitimleri ile;

 • Toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması,
 • İlk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi,
 • Tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulması,
 • Kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amaçlamaktadır.

2000 yılından itibaren 218.439 İlk Yardım Eğitim programı ile topluma yönelik ilk yardım seminer programlarını gerçekleştirmektedir. Bu eğitim programlarında 2018 yılında eğitim programlarında 35.534 kişiye, 2019 yılında 315.144 kişiye ve 2020 yılında ise 56.723 kişiye ulaşarak toplumu bilinçlendirmekte ve toplum tabanlı eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

  Afet Eğitimleri

​Türkiye, bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi doğal tehlikelerle sıkça karşı karşıya kalmaktadır. Bu çerçevede ülkemiz afet riskleri, afetin yol açtığı can kayıpları bakımından dünyada en riskli ülkelerden biridir.

Türk Kızılay, 12 ilde Afet Eğitiminin önemi ve gerekliliği ile ilgili olarak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Afet eğitimleri ile;

 • Afetlere önceden hazırlık yapılması ve bilinçlendirmesi,
 • Afet anında hızlı ve etkin müdahale yapılması,
 • Doğal tehlikelerle baş edebilme kapasitesinin arttırılması,
 • Zarar görebilirliğin azaltılması amaçlanmaktadır.

Afet eğitim programlarında 2018 yılında eğitim programlarında 4.755 kişiye, 2019 yılında 22.755 kişiye ve 2020 yılında ise 13.605 kişiye ulaşarak toplumu bilinçlendirmekte ve toplum tabanlı eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

  Siz de kurtarılabilecek hayatlar ve azaltılabilecek zararlar için Türk Kızılay ilk yardım ve afet eğitimi yardımlarına destek olabilirsiniz.