İade Koşulları

BAĞIŞ İADE KOŞULLARI

Hizmet Sözleşmesi
Bağışçı……… internet sitesi üzerinden bankanın sağladığı sanal pos hizmetini kullanmak suretiyle dilediği miktarda bağış yapabilecektir.

Bağış İade Koşulları
Bağışçı Borçlar Kanunun 295. ve ilgili diğer maddelerindeki geri almaya ilişkin şartlar oluşmuş olması halinde, bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde (7 günü geçen işlemlerin iptal ya da iadesi yapılamaz.) yaptığı bağış işleminden dönerek yaptığı bağışın iadesini istediği takdirde bu hususa ilişkin bildirimini, iadesini istediği söz konusu bağışı açık ve anlaşılır bir şekilde (tarih, bağış miktarı, isim ve diğer bilgileri) belirterek durum öncelikli olarak………………mail adresine iletilmelidir.Ayrıca istem halinde ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe ait …..adresine posta yolu ile gönderilmelidir. Dernek tarafından belirtilen koşullar sağlandığı takdirde iade kabul edilir, tazmini de bağışçının kredi kartına/hesabına veya ayrıca belirtmiş olduğu hesap bilgisine yapılır. İade edilecek meblağın geri gönderim bedeli Bağışçı tarafından karşılanır.
Ürün iadeleri ile ilgili işlemlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile belirlenen hak ve sorumluluklar bağışçı ve dernek tarafından yerine getirilir. Bağış iadesi işleminden kaynaklanan ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri/İcra Daireleri yetkilidir.

akun pro jepang