GIDA KOLİSİ İHALE ÇAĞRISI – İHALE NO: #ITB20024

İhale Numarası:  #ITB20024

Türk Kızılay Ankara İl Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2200 adet gıda kolisi satın alınacaktır. Teklifler, ekte sunulan dokümanlarla birlikte, idari ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

TÜRK KIZILAY ANKARA İL MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • İdarenin Adı; Türk Kızılay Ankara İl Merkezi
  • Teklif Verilecek Adres; Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No:10 Balgat/ANKARA
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi; https://kizilayankara.org.tr
  • İlgili Telefon; 0 312 311 35 74
  • İlgili Faks;
  • İlgili e- posta; bulent.karaagac@kizilay.org.tr
  • İhale Açılış Tarihi: 28.02.2024
  • İhale başvurusunun yapılabileceği son tarih ve saat: 05.03.2024 – 15:00

İhaleye ilişkin başvurular https://kizilayankara.org.tr adresinden edinilen dokümanlarla Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne yapılacak olup diğer iletişim yöntemleri ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Teklifiniz aşağıdaki 2 takım doküman içermelidir:

1) Teknik Teklif (Teknik Teklif + Destekleyici Dökümanlar)  (zarfın içinde Teknik Teklif ve diğer tüm dökümanlar olacaktır)

2) Finansal Teklif  (Zarfın içinde sadece Finansal Teklif olacaktır)

Teklifler elle teslim veya kargo yoluyla Türk Kızılay Ankara İl Merkezi 1. Kat  Mali İşler Birimi ofisindeki ihale sandığına, ihale numarası yazılmış mühürlü (kaşeli, ıslak imzalı) olarak teslim edilecektir.
Zarflar evrak girişi yapılmalıdır.

İhale Dökümanları:

TEKNİK ŞARTNAME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK TEKLİF

FİNANSAL TEKLİF