Gayrimenkul Bağışı ile sürdürülebilir ve kalıcı bir iyilik yapabilirsiniz…

Farklı bağış yöntemleriyle hep ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, yepyeni bir bağış seçeneği olan Gayrimenkul Bağışı ile karşınızda. Bu yeni bağış seçeneğiyle bağış severler, gayrimenkullerini bağışlayıp değeri ölçülemeyecek büyüklükte bir yardıma imza atacak ve yıllarca sürecek bir iyiliğin parçası olacaklar.

Gayrimenkul bağışlarınızın değerlendirilmesinde şu ölçütler dikkate alınmaktadır;
Bağışlanmak istenen gayrimenkulün;
-Tapusunun bulunması ve tapu üzerinde ipotek, şerh, haciz vb. bulunmaması,
-Tapu üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,
-İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.
Gayrimenkul bağış işlemleri şartsız ve şartlı olarak iki yolla yapılabilmektedir:

A-) Şartsız ve Şartlı Gayrimenkul Bağışları

1-) Şartsız Bağış: Dernek yetkilimiz, bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Taşınmazın tapusu derneğimiz üzerine intikal ettirilir. Bu işlemde derneğimizin vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul derneğimizin mülkiyetine geçer.

2-a) İntifa (Kullanma) Hakkı Şartı ile Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını derneğimize devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturabilir veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da derneğimize geçer ve derneğimiz gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

b) Huzurevinde Kalma Şartı ile Bağışlar; Yönetmeliğimiz gereğince, kalmak istediğiniz huzurevimizde konaklama süresince yapılacak giderlerinizin 10 yıllık tutarı, bağışlayacağınız gayrimenkulünüzün değerine eş veya değerinden fazla olması gerekmektedir. Huzurevine yerleşmeye karar verdi­ğiniz takdirde, bağışladığınız gayrimenkulün kullanım hakkından vazgeçip istediğiniz zaman huzurevlerimize yerleşebilirsiniz.

c) Diğer Şartlı Bağışlar;
Ayrıca belirtilen şartların dışında sizden ya da yakınlarınızdan gelebilecek özel şartlarda Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup,  uygun görülmesi durumunda bağışınız kabul edilebilmektedir.
Tüm yapmış olduğunuz şartlı gayrimenkul bağışlarınız için Kurumumuz tarafından şahsınıza Taahhütname verilmektedir.
Tapu işlemleri sırasında profesyonel ekibimiz size eşlik edilecek olup, işlem sırasında sizden kesinlikle bir bedel talep edilmeyecektir. Tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Kızılay’daki yeni yaşamınızın kapıları size açılacaktır. Kızılay’a yapılacak gayrimenkul bağış talepleri yetkili kurulumuz olan Yönetim Kurulumuzun kararı sonrasında kabul edilmektedir.
B-) Vasiyetname ile Yapılan Bağış:
Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, vefatından sonra, Türk Kızılay’a kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.
Vasiyetname düzenleme talebinin olması halinde, vasiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme kurum personellerimiz tarafından yapılır, noterle ilgili tüm giderler kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

GAYRİMENKUL BAĞIŞ TALEPLERİNİZDE İZLEYECEĞİNİZ YOL

Seçtiğiniz bağış yoluna göre derneğimize yapacağınız gayrimenkul bağış taleplerinizde;
+90 312 311 3574  numaralı telefonlardan Bağış Yönetimi Birimi ile iletişime geçebilir,

Talepleriniz Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir.

 

akun pro jepang